Villkor

Villkor

Villkor för transport
Transport, montering samt demontering ingår alltid i våra paketpriser inom Storstockholm. Med Storstockholm menar vi följande, Arlanda, Vallentuna, Åkersberga, Vaxholm, Värmdö, Tyresö, Västerhaninge, Södertälje, Ekerö (Tappström) och Bålsta. Eventuell p-avgift samt trängselskatt debiteras i efterhand.

Resetillägg
Utanför Storstockholm debiteras 75 kr per mil enkel resa.
Vid spelningar utanför Stockholms län förbehåller vi oss rätten att debitera kostnad för logi samt måltider för vår personal.

Extra speltid
Det ingår alltid tre timmar sammanhängande speltid, dock senast fram till kl. 0100. Extra speltid debiteras med 1 500 kr per påböjad timme efter kl 0100.

Bokningsvillkor
Vi tar emot bokningsförfrågningar genom telefon och e-post samt via vårt webbformulär under kontakta oss. Bokningar bekräftas alltid med ordererkännande per e-post. Det kostar ingenting att fråga oss!

Betalningsvillkor
Privatpersoner – Förskottsfaktura.
Företag – 30 dagar efter godkänd kreditprövning, Landexa förbehåller sig rätten att inhämta en kreditupplysning genom UC.
Kommuner/myndigheter – 30 dagar netto. Vi är anslutna till Peppol.
Kortbetalning, vi accepterar American Express, Diners, Mastercard, Visa, samt elektronkort.

Avbokning – villkor
Villkor vid avbokning senare än:
1) 90 arbetsdagar före hyresperiodens början debiteras 25% av hyreskostnaden.
2) 50 arbetsdagar före hyresperiodens början debiteras 45% av hyreskostnaden.
3) 30 arbetsdagar före hyresperiodens början debiteras 60% av hyreskostnaden.
4) Mindre än 30 arbetsdagar före hyresperiodens början debiteras hela hyreskostnaden.

Med arbetsdagar menas helgfri vardag, måndag – fredag.

Påminnelseavgift – företag
Landexa sänder en förseningsavgift enligt gällande lag fem dagar efter att fakturan förfaller. Sker inte betalning inom sju dagar efter att förseningsavgiften sänts, inges en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.

Dröjsmålsränta
Landexa tillämpar en dröjsmålsränta om 30% per år vid fakturering.

Försäkring
Landexa har en Ansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) org nr. 516401-7799. Detta gör att Du som kund, både privat och företag kan känna dig trygg när Landexa och vår personal utför ett arbete.

Skärgård
Vid spelningar inom Stockholms skärgård tillkommer faktiskt kostnad för taxibåt + 25% i påslag samt ett fast tillägg om 5000 kronor.

Läs våra fullständiga hyresvillkor här!

Samtliga priser på www.landexa.se är inklusive 25% moms om inget annat anges längst ner på respektive sida.